2022 Tournament Schedule

Tournament Schedule

Saturday

  • Mohawk Soccer Coomplex U16-U19 Boys & Girls
U16G 7:45am 2:45pm
U16B 7:45am 2:45pm
U17G 9:30am 4:30pm
U17B 9:30am 4:30pm
U19G 11:15pm 6:15pm
U19B 1:00pm 7:45pm

 

  • Titan Main Complex U13-U15 Boys & Girls
U13B 7:45am 1:45pm
U13G 9:15am 3:15pm
U14B 10:45am 4:45pm
U14G 10:45am 4:45pm
U15B 12:15pm 6:15pm
U15G 12:15pm 6:15pm

 

  • Titan South Complex U7-U12 Boys & Girls
U9G 7:45am 1:45pm
U10G 9:15am 3:15pm
U9B 10:45am 4:45pm
U10B 12:15pm 6:15pm
U11G 7:45am 1:45pm
U12G 9:15am 3:15pm
U11B 10:45am 4:45pm
U12B 12:15pm 6:15pm

Sunday

  • Mohawk Soccer Complex U16-U19 Boys & Girls
U17B 8:00am
U17G 8:00am
U16B 9:45am
U16G 9:45am
U19B 11:30am
U19G 1:15pm

 

  • Titan Main Complex U13-U15 Boys & Girls
U13G 7:45am Finals @ 1:45pm
U13B 9:15am Finals @ 1:45pm
U14G 10:45am Finals @ 3:15pm
U14B 10:45am Finals @ 3:15pm
U15G 12:15am Finals @ 4:45pm
U15B 12:15am Finals @ 4:45pm

 

  • Titan South Complex U7-U12 Boys & Girls
U9B 7:45am Finals @ 1:45pm
U10B 9:15am Finals @ 1:45pm
U9G 10:45am Finals @ 3:15pm
U10G 12:15pm Finals @ 3:15pm
U11B 7:45am Finals @ 1:45pm
U12B 9:15am Finals @ 1:45pm
U11G 10:45am Finals @ 3:15pm
U12G 12:15pm Finals @ 3:15pm